Ny undersökning: Sveriges solvanor 2018

Strålskyddsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att se över möjligheterna att påverka svenskarnas solvanor. Detta för att minska antalet hudcancerfall. Sedan 2016 görs därför undersökningar om svenskarnas solvanor och nu har den tredje undersökningen sedan starten publicerats.

Den nya undersökningen visar bland annat att den extremt varma och soliga sommaren påverkade många svenskars beteende i solen. Färre svenskar menar att de tycker om att sola, och fler uppger att de upplever att det är obehagligt att sola, jämfört med tidigare år.

Omkring 20 procent av svenskarna har dock spenderat mer tid i solen än andra somrar och har i högre utsträckning bränt sig under det senaste året jämfört med året innan. En särskilt kraftig ökning kan ses bland antalet som bränt sig vid badplatser i Sverige där ca 1,1 miljoner svenskar bränt sig.

– Det som sticker ut i positiv bemärkelse är attitydförändringen hos svenskar när det gäller att vara solbrun. Tidigare har det varit tydligt att svenskar förknippar solbrunhet med snygghet och hälsosamhet, men nu ser vi skillnad, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enkätens resultat visar att en stor majoritet av föräldrar noga skyddar sina barn från solen. Detta är, enligt Hélène Asp, ett resultat av myndighetens arbete, som har riktats speciellt mot barn och vuxna runt barn. Man har bland annat samarbetat med Svenska livräddningssällskapet och låtit simlärare lära barn hur man ska vistas i solen.

Läs rapporten i sin helhet här.