Ny rapport från Melanomregistret

Det Nationella kvalitetsregistret för hudmelanom har kommit med en ny rapport med statistik från 1990-2016. Registret som är i princip heltäckande (ca 99%) innehåller 58 833 registrerade fall av primära invasiva (d.v.s. maligna) melanom i huden.

Under 2016 upptäcktes 4200 nya fall (mer än tre gånger så många som på 90-talet) och 514 patienter dog i melanomsjukdomen. Positivt är att dödligheten inte ökar i samma grad som antalet fall och under de senaste åren har det inte varit någon ökning av antal patienter som dör av melanom, antagligen delvis tack vare modernare behandling. Åldern vid diagnos ökar och äldre har också tjockare och farligare melanom. Det finns även skillnader mellan könen; incidensen och dödligheten är högre hos män.

Melanomföreningen anser att riktade åtgärder bör vidtas för att tidigare uppmärksamma melanom hos framförallt äldre och män.

 

Läs mer om rapporten här:

Melanomregistret 1990-2016

Länk till hela rapporten