Ny rapport från kvalitetsregister för melanom

En årlig rapport produceras varje år av Regionalt cancercentrum i Linköping tillsammans med nationella styrgruppen för Hudmelanom.

http://www.cancercentrum.se/sv/INCA/kvalitetsregister/hudmelanom/rapporter/