Nationellt registermöte för Hudmelanom

Möte för Melanomregistret hölls 17 april 2015 i Stockholm. Bland annat diskuterades förbättringar av blanketter och manualer för inrapportering till registret och ett förslag om att ta fram ett prognosinstrument som kan vara publikt för allmänheten, och därmed användas direkt av patienten, men även av vården. Bland de projekt som presenterades ingick en SKL-finansierad informationskampanj, riktad till framför allt primärvården/öppenvården, om melanomökningen bland äldre.