Min vårdplan cancer publicerad

Min vårdplan cancer är en del av den nationella cancerstrategin och erbjuds personer som har en cancerdiagnos, för att hen ska kunna vara delaktig i sin vård. Vårdplanen ska bidra till att hen känner sig trygg och välinformerad och förstår vad som händer under utredning och behandling.

Nu har Min vårdplan hudcancer publicerats, läs mer på Min vårdplan hudcancer – RCC (cancercentrum.se)