MF medverkar på inspirationsdag för bättre cancervård

Melanomföreningen har under året medverkat i två projekt för tidig upptäckt av samt prevention av melanom. Det gäller ett arbete med appar med dermatoskopmöjligheter i Göteborg med hudläkaren John Paoli samt ett projekt med gruppmottagningar i primärvården i Umeå med hudläkaren Marcus Egenolf Schmitt. Resultaten av projekten presenteras på SKLs inspirationsdag för en bättre cancervård den 12 februari.