Melanomföreningens möte i Göteborg 14 oktober 2015

Mötet som hölls i Jubileumsklinikens aula, på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg  samlade 33 personer i form av patienter, närstående, läkare och kontaktsjuksköterskor.

Lars Ny Sahlgrenska

Lars Ny, överläkare, var en av föreläsarna på Melanomföreningens möte på Sahlgrenska.

Läkarna Ulrika Stierner, Lars Ny och Max Levin gav uppskattade föreläsningar som på ett lättbegripligt sätt beskrev det senaste inom forskning, upptäckt och behandling av malignt melanom.

Shirin Bartholdsson, Utvecklingsledare på Regionalt Cancercentrum (RCC), Väst berättade om projektet Sunda Solvanor, en lyckad informationskampanj i samarbete med barnavårdscentraler som Melanomföreningen skrivit om tidigare.

Shirin Bartholdsson, RCC Väst berättade om projektet Sunda Solvanor

Shirin Bartholdsson, RCC Väst berättade om projektet Sunda Solvanor

Magnus Norin, Melanomföreningen, berättade om föreningens aktiviteter lokalt i Väst och i Sverige. Han kommenterade mötet:

-Kul att så många ville deltaga. Flera var positiva efter att ha fått höra om de framsteg som gjorts vad gäller behandling, t ex. elektrokemoterapi som är en kombinationsbehandling för att behandla metastaser i huden och som är mycket enklare än kirurgi. Högintressant också att höra om den kunskapsbas som lagts bl.a. i Göteborg genom kliniska läkemedelsstudier där läkarna skräddarsyr olika strategier för att kombinera äldre och nya läkemedel. Sunda solvanor är ett av de bästa genomförda projekten för prevention riktat mot barnfamiljer. Hoppas att alla landsting och regioner vill haka på och genomföra det projektet.