Melanomföreningens första resestipendiat

Melanomföreningens första resestipendium har tilldelats specialistläkaren Karolin Isaksson, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hon får 24 000 kr i bidrag för kostnader i samband med ett tre veckor långt studiebesök i höst vid Melanoma Institute Australia i Sydney, Australien. Karolin kommer efter avslutad resa att hålla en föreläsning för Melanomföreningens medlemmar. Mer information om stipendiet se separat sida.