Melanomföreningens årsmöte 2015

Melanomföreningen hade årsmöte i Stockholm den 6:e maj 2015. Verksamhetsberättelsen godkändes och det beslutades att årsavgiften skulle sänkas från 250 kr till 100 kr. Den nya styrelse som valdes har följande ledamöter:

Jeanette Kanka, Ordförande
Carina Wetterqvist
Anna Idman Willadsen
Carolina Hertzman Johansson
Herman Essen
Therese Westerlund
Yvonne Brandberg
Magnus Norin
Mattias Gustavsson

C Ingvar

Ett uppskattat inslag under årsmötet var när Christian Ingvar, professor och överläkare från Lund, gav en föreläsning om malignt melanom från en kirurgs perspektiv. Han pratade allmänt om melanom, om vikten av att använda dermatoskopi vid diagnos och att s.k. sentinel node (eller portvaktskörtel) utrymning bör användas för att få diagnostisk information vid melanom som är tjockare än 1 mm. Han tyckte att Sverige borde lagstifta mot laserborttagning av födelsemärken, eftersom detta omöjliggör identifiering av ev. maligna melanom i efterhand. Han jämförde också kostnaderna för de nya dyrare cancermedicinerna och vad trafiksäkerhetsåtgärder kostar samhället, och konstaterade att fler dör av malignt melanom varje år än i trafiken.

Äldre människor kommer oftare för sent till läkaren med malignt melanom, och därför planeras en informationskampanj riktad mot hemsjukvården, distriktssköterskor o.s.v. Christian Ingvar försöker också nå ut med information till nya grupper, bl.a. ska han prata med frisörer om melanom i hårbotten, allt för att sprida medvetenhet om hur viktigt det är att upptäcka melanom i tid.