Melanomföreningen vädjar till landets klinikchefer att behandla med PD1- hämmare.

Detta mail har skickat till alla onkologiska klinikchefer i landet.

Patienter med spridd melanomsjukdom kan inte vänta på processen med ordnat införande

Nu finns två godkända läkemedel med PD1-hämmare i Europa, Nivolumab och Pembrolizumab. PD-1 är den nyaste och mest lovande behandlingen för avancerad melanomsjukdom. Terapin med PD1 är redan är etablerad på flera sjukhus i Sverige. Patienter har fått PD-1 behandlingar inom ramen för kliniska studier och expanded access program. Att dessa sjukhus nu slutar använda PD-1 är inte rimligt.

Melanomföreningen är starkt kritiskt till att denna behandling inte längre är tillgängligt för de patienter som verkligen behöver det på grund av den Kafkalika byråkratiska process som nu pågår inom ramen för ordnat införande.

Vi har dagligen kontakt med patienter som tillsammans med sina familjer mår dåligt av ångest, väntan och ovisshet. Kommer de hinna få PD1 i tid, eller inte? Sjukdomsförloppet för spridd melanomsjukdom har vanligtvis en aggressiv progression.

Som ni säkert känner till hade vi en liknande situation innan Yervoy blev godkänd och det var många patienter som miste möjligheten att få läkemedlet i tid eftersom processerna med både TLV och NLT och sedan landstingsavtalen drog ut på tiden. Vi vill inte att detta ska upprepas! (se Vårdanalys rapport: Värdefullt men inte fullvärdigt 2014:4)

Det är inte acceptabelt, etiskt eller värdigt att denna process sätter stopp för att patietenter får tillgång till behandling som kan förlänga livet och i vissa fall till och med ha en botande effekt. Era patienter med spridd melanomsjukdom behöver behandling nu!

Vi vädjar därför till er att göra såsom klinikcheferna i Stockholm och Skåne har gjort, att behandla patienter med PD1 trots att den nationella processen inte är på plats. Och har era patientansvariga läkare inte erfarenhet av behandling med PD1, önskar vi att ni remitterar dessa patienter till regioner som har det. Eftersom behovet i Sverige av immunterapi vid spridd melanomsjukdom är ca 4-500 patienter per år (dvs ca 40/månad + de som redan ”väntar” på PD-1) så hastar det med besked.

Vi önskar att ni är vänliga att svara skriftligt (e-post) på detta brev så snart som möjligt. Vi vill ha svar på följande frågor:

• Vad är det som stoppar er region från att behanda patienter med PD1 under den nationella processen? Hur kommer ni gå tillväga för att lösa problemet?
• I det fall ni redan gör undantagsfall och ger behandling till enbart vissa patienter, vilka urvalskriterier följer ni då?

Hälsningar
Melanomföreningens styrelse