Melanomföreningen och Prostatacancerförbundet om ojämnlikt införande av läkemedel

Tillsammans med Prostatacancerförbundets vårdpolitisk talesman Calle Waller, argumenterar Melanomföreningens ordförande Magnus Norin i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet för ett ökat statligt ansvar för cancervården:

”Införandet av nya livsavgörande läkemedlen är ojämlik i Sverige och användningen ligger på en för låg nivå jämfört med andra länder. För en rättvis vård menar vi att staten måste vara huvudman för den högspecialiserade vården med landstingen eller regioner som utförare.”