Medlemsmöte i Stockholm

Den 23 november hölls medlemsmöte i Stockholm med presentationer, mycket prat och fika. Johan Hansson, professor och läkare på Karolinska Sjukhuset, höll en presentation om melanom och de senaste behandlingsmetoderna, bland annat om nya lovande studier med adjuvant (förebyggande) behandling, nya sorters immunoterapi och kombinationsbehandlingar.

Marie Andersson, som var Melanomföreningens första ordförande, berättade om föreningens verksamhet, hur det började med att några patienter träffades på ett kafé, och om kampen för alla patienters rätt till de bästa läkemedlen.

Styrelsemedlemmarna Carolina Hertzman Johansson och Fredrik Östman pratade om Melanomregistrets senaste rapport och nyheter från ESMO konferensen, en av de största vetenskapliga konferenserna om cancer. Tyvärr ökar fortfarande antalet patienter som drabbas av malignt melanom i Sverige och män har både högre incidens (d.v.s. antal fall per år) och högre dödlighet. Dödligheten har dock inte ökat alls de senaste åren, antagligen delvis på grund av nya, effektivare läkemedel.

Fredrik pratade också om sina egna upplevelser av att leva med malignt melanom och gav en inspirerande presentation om hur det är att bestiga Nordamerikas högsta berg samtidigt som man får immunoterapi.
Presentationerna från mötet finns här (en del av informationen är på engelska):

J Hansson Melanomföreningen 20171123

Presentationer MF 20171123

Melanomregistret 1990-2016

ESMO presentation 20171123

Professor Johan Hansson

Marie Andersson, Melanomföreningens första ordförande

 

Fredrik Östman

Fredrik Östman