Mail till ministrar

Foto: Robin Zachari

Socialminister Annika Strandhäll har i dagarna fått ett mail från Melanomföreningen, i vilket vi bland annat tackar för åtgärder inom cancervården, till exempel den utredning om prevention och tidig upptäckt som är igång. Om denna kan leda till en folkhälsokampanj kring sunda solvanor och införande av teledermatoskopi i alla landsting skulle det rädda många liv!

Samtidigt vill vi att staten ska se till at det nationella vårdprogrammet används i hela landet för att det ska vara en rättvis cancervård. Idag gör landstingen olika anpassningar och har regionala vårdprogram.

Vi har också skrivit till kulturminister Alice Bah Kuhnke och frågat om inte även små patientföreningar, som oss, kan få statsbidrag.

 

Melanomföreningens mail till socialminister Annika Strandhäll

Hej, och tack för senast i Rådslaget om cancer. Vi i Melanomföreningen är mycket glada för de olika åtgärder som regeringen och socialdepartementet drar igång och vi vill framföra ett tack. Vi pratade igår med företrädare för det s.k. hudprojektet om prevention och tidig upptäckt. Vi är inbjudna att lämna synpunkter i utredningen, tack för det. Kan det leda till en folkhälsokampanj om sunda solvanor och införande av teledermatoskopi i alla landsting skulle det rädda många liv.

Tack också för överenskommelsen med landstingen avseende standardiserade vårdförlopp (SVF) som omfattar stadierna från upptäckt till första åtgärd. Det är mycket bra att staten tar ett starkare grepp för att vi ska få en effektivare och mer jämlik cancervård. Vår vision och samtidigt mycket konkreta mål är att det nationella vårdprogrammet skulle utformas ungefär på samma sätt. Då omfattas också det tunga/dyra och livsallvarliga förloppet med spridd sjukdom och läkemedelsbehandling m m.

Staten, t.ex. TLV, gör utvärderingen och förhandlingen av läkemedel själv utan SKL,  håller i pengarna och låter socialstyrelsen följa upp att landstingen gör vårdåtgärder enligt det nationella vårdprogrammet som då blir obligatoriskt och inte en rekommendation. Det finns ingen anledning att landsting/regioner ska ha regionala vårdprogram när det finns ett nationellt program som är bäst och framtaget av landets ledande experter. Då blir det också äntligen rättvist och inte minst mer effektivt

Återigen stort tack.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Melanomföreningen