Lärandeseminarium om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom

18 april, 2016 hölls ett Lärandeseminarium om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Lärandeseminariet vände sig till de som arbetar eller kommer att arbeta med det standardiserade vårdförloppet i Västra sjuk­vårdsregionen och som är beslutsfattare, verksamhetschefer, enhetschefer, kontaktsjuksköterskor, koordinatorer, lokala process-ledare, läkare och koordinatorer från hud, kirurgi, onkologi, öron-näsa-hals eller plastik.

Syftet med lärandeseminariet var att underlätta införandet av det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom och att etablera regionala nätverk för vårdförloppet.

Magnus Norin från Melanomföreningen

Magnus Norin från Melanomföreningen (se bild) var inbjuden och berättade om sitt eget vårdförlopp för att ge ett patientperspektiv till seminariet.

Här kan du läsa mer om det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom:

http://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/hud/vardforlopp/svf-hudmelanom.pdf