Landstingen säjer ja Ipilimumab (Yervoy)!

På SKLs hemsida kan vi idag läsa följande: ”NLT-gruppen rekommenderar landstingen att säga ja till ipilimumab (Yervoy®) efter löfte om lägre pris från producenten”…

Detta är verkligen ett glädjande besked för patienter som drabbats av spridd melanomsjukdom där behandlingsalternativen tidigare varit undermåliga med dålig sjukdomsprognos till följd. Alla landsting får ett reducerat pris. Sveriges landsting har möjlighet att ge patienter över landet en jämlik vård. Nu är det upp till bevis!

Läs mer om beslutet här:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/lakemedel/nlt/ipilimumab

http://www.cisionwire.se/bristol-meyer-squibb/r/nlt-rekommenderar-anvandning-av-yervoy–ett-nytt-hudcancerlakemedel,c9276148