Landstingen rekommenderas att använda Zelboraf!

För en tid sedan beslutade TLV (Tandvårds- och läkemedelsverket) att BRAF-hämmaren Zelboraf inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Priset som läkemedelsföretaget begärde var för högt tyckte man. Detta fick den omedelbara konsekvensen att bara de svenskar som hade råd att själv lägga ut ca 85000 kronor i månaden kunde få läkemedlet. De som inte hade råd kunde inte få läkemedlet som i klinisk prövning visat både på förlängd överlevnad och minskat lidande för patienter med spridd melanomsjukdom och BRAF-mutation.

Innan jul kom NTL-gruppen – en grupp individer som arbetar med nya läkemedelsterapier för Statens Kommuner och Landsting överens med det aktuella läkemedelsbolaget om en hemlig nationell rabatt på priset för Zelboraf. Rabatten anser man är så kraftig att TLV – om priset satts i enlighet med denna rabatt till en första början – skulle ha inkluderat Zelboraf i högkostnadsskyddet. Nu rekommenderar alltså SKL alla Landsting att använda Zelboraf med det hemigt rabatterade priset. http://www.cancercentrum.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Med-nya-avtal-kan-NLT-rekommendera-anvandning-av-Zytiga-och-Zelboraf/

Melanomföreningen är naturligtvis intresserade av att få veta om landstingen verkligen ger drabbade patienter de senaste och bästa läkemedlen. Hör gärna av er om ni har frågor kring detta. info@melanomforeningen.se