Läkemedel som ger förlängd överlevnad- inte självklar i Sverige!

Data visar att ett nytt läkemedel, Vemurafenib, ger förlängd överlevnad vid spridd melanomsjukdom. Detta är en glädjande nyhet för alla som drabbats och deras anhöriga. Läkemedlet är godkänt av EMA och Läkemedelsverket.

Tyvärr är det inte helt självklart att svenska patienter får läkemedlet. Sveriges verksamhetschefer inom onkologi har gemensamt beslutat sig för att starkt begränsa förskrivningen av detta läkemedel, precis som de gjort med ipilimumab- ett annat nytt och godkänt läkemedel mot spridd sjukdom. Anledningen till detta stavas P-E-N-G-A-R.

Melanomföreningen har i samtal med en av verksamhetscheferna fått veta att dennes budget för behandling av spritt melanom baseras på gamla läkemedel. Det finns inte utrymme för nya, moderna läkemedel för patienter som drabbats av cancern malignt melanom.

Har du erfarenheter av dessa läkemedel via kliniska studier eller andra reflektioner eller synpunkter som du vill dela med dig? Maila dessa till info@melanomforeningen.se

läs mer om vemurafenib här: