Läkartidningen: Alla som opereras för primära melanom för få hela hudkostymen undersökt av specialistläkare

”Synkrona multipla, primära maligna melanom är ett förbisett problem i kliniken.Hos patienter med tunna melanom är ett nytt primärt melanom vanligare än recidiv av det första.
Värdet av tidig upptäckt är stort, eftersom risken för tumörspridning därigenom minskar och överlevnaden blir betydligt bättre.

Alla som opererats för malignt melanom bör få hela hudkostymen inspekterad av dermatolog med intresse för hudtumörer och melanom­diagnostik i nära anslutning till operationen.” Läkartidningen


Läs hela artikeln här :http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19286