Från föreläsningskvällen 16 maj

Melanomföreningen och Melanomteamet vid Onkologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset hade föreläsningskväll 16 maj 2018 i Jubileumsklinikens aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Magnus Norin, ordförande i Melanomföreningen och Lars Ny, överläkare och docent hälsade välkommen. Magnus berättade om Melanomföreningen och vad vi anser är viktiga frågor inom prevention, tidig upptäckt, behandling i inledande stadier och behandling vid spridd sjukdom.

Mia Delin, kontaktsjuksköterska berättade om personcentrerad vård för patienter med melanom – vad är det och hur gör vi? Inslaget var mycket uppskattat och det handlar om att byta fokus från vårdinnehållet till patienten.

Lars Ny, överläkare och docent;

Vad är nyttan med tilläggsbehandling av läkemedel efter operation av lymfkörtelmetastaser?

Studier visar att förebyggande behandling ger bättre överlevnad, snarare än att vänta på eventuell spridning.

Förebyggande behandling för stadie 3-patienter är på gång och kommer dra mer kostnader. Det är då viktigt att beslutsprocessen går smidigt och snabbt.

Henrik Jespersen, ST-läkare och doktorand;

Kombinationsbehandling vid spridd hudmelanomsjukdom och vid ögonmelanom –  hur funkar de? Henrik visade också på en historisk utveckling av en markant förbättrad överlevnad med nya mediciner.

Max Levin, specialistläkare och docent;

Kan våra ”egna” bakterier avgöra hur effektivt en cancerbehandling fungerar?  Max redogjorde också för några unika forskningsprojekt som görs i Göteborg.