Föreläsningskväll om solvanor och hudcancer i Göteborg den 18 maj

I samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum Väst, anordnas en föreläsningskväll för allmänheten den 18 maj, på Stadsbiblioteket i Göteborg. Temat är ”Sola eller inte?” och föreläsningarnas titlar är ”Är det nyttigt att sola lite grann?”, ”Hur ser hudcancer ut?”, ”Teledermoskopi”, samt ”Sunda solvanor”.

Länk till Stadsbiblioteket Göteborgs hemsida:

http://www.stadsbiblioteket.nu/stadsbiblioteket-goteborgs-program-i-maj-2015/