Föreläsningskväll i Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionalt cancercentrum Väst och Melanomföreningen bjuder tillsammans med Stadsbiblioteket Göteborg in till en föreläsningskväll på temat ”Sola, eller inte? – Förebygg malignt melanom”.

Tid och plats: Onsdagen den 18 maj klockan 17.00-20.00 Trappscenen, Göteborgs Stadsbibliotek

Program: sola_föreläsning