Föreläsning av Ola Winqvist måndagen den 13/2 kl 16:30 på KS Stockholm

Till alla medlemmar i melanomföreningen

På måndag den 13 februari kl 16.30 är alla medlemmar Svenska Melanomföreningen välkomna till en mycket intressant föreläsning om ett nytt och experimentellt sätt att med hjälp av patientens eget immunförsvar behandla cancer.

 Föreläsare är professorn i klinisk immunologi Ola Winqvist som är verksam vid Karolinska Institutet. Metoden som är utvecklad i samarbete med kirurgen Magnus Thörn går i korthet ut på att man vid en canceroperation tillvaratar patientens tumör tillsammans med de närliggande lymfkörtlarna. Genom bearbetning i laboratorium kan man efter några veckor återföra ett stort antal tumörspecifika lymfocyter till patienten. Dessa hjälper sedan kroppen att själv kämpa mot den befintliga cancern.

 Efter föreläsningen kommer det finnas tid att diskutera och ställa frågor. Eftersom Melanomföreningen avser att bjuda på kaffe och smörgås, vill vi att du anmäler dig senast den 11/2.

Tid: Den 13/2 kl 16.30.
Plats: meddelas vid anmälan (KS Stockholm)
Anmälan: info@melanomforeningen.se

OBS! Om du inte redan är medlem i Melanomföreningen så finns info om hur du går med här: https://melanomforeningen.se/?page_id=14