Fler än hälften överlever avancerat malignt melanom

En ny internationell klinisk studie visar att över hälften av de patienter som drabbats av avancerat malignt melanom, stadie 4, lever efter fem år. För bara tio år sedan överlevde endast en av tjugo patienter. De flesta dog inom några månader – så framstegen är enorma.

Den nya studien är baserad på läkemedel som drar fördel av kroppens immunsystem – så kallad immunterapi, som är ett sätt att förmå kroppens immunförsvar att angripa cancerceller så som immunförsvaret skyddar oss mot andra smittämnen.

Läs mer om immunterapi, som blev 2018 års nobelpris i medicin här, här och här.

I studien, som publicerades i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, medverkade 945 patienter. De behandlades med de vanligaste läkemedel Nivolumab och Ipilimumab. De patienter som behandlades med båda läkemedlen hade en 52 procents överlevnad, enligt studien.
Medan de patienter som behandlades med endast Ipilimumab hade en 26 procents överlevnad och bland de patienter som fick Nivolum var överlevnadsprocenten 44.

–  Det har varit underbart att se så mycket framsteg på så kort tid, säger professor Larkin till BBC.

Läs studien i dess helhet – här