Fattiga cancerpatienter nekas dyrbara mediciner

Dagens DN debatt: http://www.dn.se/debatt/fattiga-cancerpatienter-nekas-viktiga-mediciner