Faktagrupp till Melanomföreningen

Hildur Helgadottir, biträdande överläkare på Tema Cancer, Nya Karolinska i Solna, ingår i vår nya faktagrupp

 

Melanomföreningen har glädjande fått en faktagrupp knuten till sig. Den består av många av landets ledande experter inom malignt melanom. Faktagruppen kan hjälpa oss att förstå medicinska nyheter och liknande samt göra faktakontroll av sådant vi skriver gällande detta här på hemsidan.

Gruppen utgörs av:

Hildur Helgadottir, biträdande överläkare på Tema Cancer, Nya Karolinska i Solna

Hanna Eriksson, specialist i onkologi respektive dermatologi, Nya Karolinska i Solna, arbetar med Tema Cancer och ansvarig för det nationella Vårdprogrammet för malignt melanom

Roger Olofsson Bagge, Docent, Överläkare, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Hansson, Professor, Onkologo-Patologi, Karolinska Institutet, Nya Karolinska i Solna

John Paoli, docent och överläkare i dermatologi och venereologi chef för avdelningen för dermatologi och venerologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christian Ingvar, professor, Skånes universitetssjukhus, Lund

Yvonne Brandberg, psykolog och professor i vårdvetenskap på Karolinska Institutet