PATIENTRIKSDAGEN 2024

Årets Patientriksdag fortsätter att undersöka området hälsodata utifrån ett patientperspektiv. Tillgång till hälsodata spelar stor roll för att patienten ska få den bästa vården. Men patientföreningar måste involveras för att säkra att patientperspektivet inte går förlorat i införandet av en nationell digital infrastruktur för hälsodata som nu är på gång. För femte gången kommer patientorganisationer, politiker och […]

Rundabordssamtal Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Välkommen till rundabordssamtal inom cancer som anordnas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Ett forum där TLV, företrädare för patientföreningar och yrkesverksamma inom cancer träffas för att belysa och diskutera frågor kring läkemedel för cancerbehandling. Det för att bland annat skapa en ömsesidig förståelse och kunskap för varandras behov, förutsättningar och perspektiv. Tid: torsdag den 23 maj klockan 10–16, med […]

Gûnnerskemârten 25 maj

Välkommen till Gûnnerskemârten den 25 maj, kl 10 - 15! En årlig händelse som samlar både lokalinvånare och besökare från när och fjärran för en dag fylld av glädje, handel och gemenskap. I år är en särskild gäst Marie från Melanomföreningen, som står redo att dela viktig information om föreningens arbete och sprida medvetenhet om […]