Latest Past Evenemang

Vad du behöver veta om Min vårdplan – digitalt möte för patienter, närstående och intresserade

Min vårdplan är ett nationellt verktyg via 1177 som riktar sig till patienter och närstående, för ökad delaktighet i cancervården. Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till digitalt informationsmöte om Min vårdplan där alla som är intresserade har möjlighet att få veta mer om tjänsten. Tid: 27 oktober 17:30 - 18:30 För att utveckla Min vårdplan […]

Nobel calling: Öppet digitalt seminarium om precisionsmedicin och delning av hälsodata

Välkommen till ett öppet digitalt seminarium om precisionsmedicin och delning av hälsodata. Precisionsmedicin handlar bland annat om hur sjukdomar som cancer, sällsynta diagnoser och olika folksjukdomar kan förebyggas, upptäckas tidigare och behandlas med skräddarsydd vård och behandling. Men med nya möjligheter följer nya utmaningar, en av dessa är att kunna hantera och dela hälsodata. Är […]

Cancerdagen

Jämlik, effektiv och tillgänglig Sveriges cancervård ska vara jämlik, effektiv och tillgänglig, men i många fall präglas den av uppskjuten vård och långa vårdköer.Cancerdagen diskuterar de utmaningar och prioriteringar som den svenska cancervården står inför för att nå målet om en effektiv och jämlik vård. Dagen lyfter samtidigt de fantastiska möjligheter som erbjuds i spåren […]