Euromelanoma week 9-13 maj med Melanomföreningen

Under årets Melanomvecka, som infaller 9-13 maj, kommer representanter från Melanomföreningen att försöka vara närvarande vid så många deltagande kliniker som möjligt för att informera och svara på frågor. Föreningen har ett officiellt samarbete med Euromelanoma, ett europeiskt projekt där hudkliniker inbjuds att erbjuda öppen mottagning, för att underlätta upptäckt av malignt melanom. Förra året besökte nästa 4000 patienter kliniker under melanoma week och ca 10% fick diagnosen malignt melanom.

Här är en lista över kliniker i Sverige som deltar:

Hudkliniker öppna Melanom Week 9-13 maj

Missa inte föreningens årsmöte som inträffar 10 maj.

Läs mer om Euromelanoma:

http://www.euromelanoma.org/sweden/

http://www.euromelanoma.org/sweden/deltagande-mottagningar-2016-0