Debatt om cancermediciner i DN

DN debatt publicerade den 10 augusti 2018 en artikel i vilken Roger Henriksson och medförfattare tar upp frågan kring nya dyra cancerläkemedel. De skriver bland annat:

”Nya läkemedel bidrar till att allt fler cancerpatienter lever längre och i många fall också med ökad livskvalitet. Det gäller dock inte alla. Faktum är att de positiva effekterna bara ses hos en mindre andel av patienterna och stundtals med besvärande biverkningar som ibland kan vara livslånga. Vi menar att patienterna är värda bättre än att få en många gånger verkningslös behandling som inte är avpassade för dem. Först då kan man börja tala om en personcentrerad vård.”

Nu har Jonas Bergh, professor KI, tjänstgörande ordförande för EMA:s vetenskapliga råd i onkologi-hematologi, Johan Hansson, professor Karolinska institutet, ansvarig för melanomonkologi, Karolinska universitetssjukhuset och Nils Wilking, docent Karolinska institutet, tidigare verksamhetschef för onkologin i Skåne, svarat på artikeln.

”Införandet av effektiva cancermediciner har motarbetats […] Ledande personer inom Regionala Cancercentra har genom åren aktivt motarbetat införandet av effektiva cancerläkemedel, vilket lett till katastrofala följder” skriver dessa i sin replik den 11 augusti 2018. Läs artikeln i sin helhet på DN.