Debatt i SVD angående nya statliga läkemedelsutredningen

SVD Debatt publicerade den 1a juni 2019 en artikel där Magnus Norin – dåvarande ordförande i Melanomföreningen – och medskribenter, argumenterar för att den statliga läkemedelsutredningen, som blev klar strax efter årsskiftet, inte håller måttet.

Utredningen får underkänt av flera remissinstanser – bland andra berörda patientorganisationer som Melanomföreningen – som anser att de förslag som presenteras inte är tillräckliga för att vi ska få en jämlik, effektiv och transparent finansiering och prissättning av våra läkemedel. Ett huvudproblem är att 21 landsting kan besluta olika om vem som ska få en läkemedelsbehandling, till exempel immunterapi.

Läs artikeln i sin helhet –här–