Databas över kliniska cancerstudier

Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) lanserade nyligen en ny e-tjänst, Cancerstudier i Sverige (cancercentrum.se/cancerstudier),  som ska göra det lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården. RCC konstaterar att 8 av 10 patienter med cancer vill delta i kliniska studier, och att andelen som faktiskt gör det behöver höjas. Melanomföreningen är glada över initiativet, även om informationen kanske inte alltid är helt lättillgänglig för en lekman. Vi noterar också att man ska skriva ”hud” och inte ”malignt melanom” i diagnosfältet för att hitta studier som rör melanom.

Läs mer:

RCCs nyhet om databasen: http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/press-och-information/press/

Kliniska prövningar