Danmark ett föredöme

På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar de aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. I filmen nedan berättar Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, bland annat hur de har använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom. Filmen är en inspirationsfilm till sjukhus- och klinikchefer samt processansvariga i Sverige med syfte att använda sig av data från kvalitetsregister för att förbättra cancervården.

Läs mer om Sveriges arbete med Nationella kvalitetsregister här »