Dags att söka Melanomföreningens resestipendium!

Melanomföreningen delar varje år ut ett resestipendium till vårdpersonal för att inhämta kunskap från välrenommerade specialistkliniker utomlands. Behöriga att söka är läkare och annan personal vid kliniker där patienter med misstänkta hudförändringar handläggs och/eller malignt melanom behandlas.

För mer information, se separat sida.