Claes Lovén har somnat in.

Den 26 september somnade vår fina Claes Lovén in efter många års kamp mot malignt melanom.

Claes var en stark, klok och älskad person och saknaden efter honom är tung.  Claes var engagerad i styrelsens arbete och kämpade för melanompatienters rätt till modern och jämlik behandling oavsett bostadsort och ekonomi. Han var också djupt intresserad av framsteg inom forskningen, nya behandlingar och kliniska studier och hade en stark önskan om att detta också skulle komma patienter i Sverige till del.

Vår älskade Claes lät inte sjukdomen bestämma över livet, trots att den ofta gjorde sig påmind. Han hade en stark livskraft och inre glöd som man sällan möter. Claes var en sann förebild, en krigare och en vän.

Claes begravning var den 10 oktober i Engelbrektkyrkan där flera från Melanomföreningens styrelse deltog.

Våra tankar går till Claes familj.