Centrum för cancerrehabilitering har öppnat i Stockholm

Nu kan vuxna cancerberörda i Stockholms län som är i behov av specialiserad cancerrehabilitering vända sig till en ny öppenvårdsmottagning på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm. Patienter kan söka själva eller komma via remiss från vårdpersonal. Mottagningen erbjuder allt från rådgivande samtal om egenvård till neuropsykologisk utredning. De kommer inom kort att kunna erbjuda riktade insatser för patienter med ”chemo-brain”/hjärntrötthet. Under hösten kommer man att öppna särskilda mottagningar för patienter med problem efter cancer i bäckenregionen och en uppföljningsmottagning för vuxna som behandlats för cancer i barndomen. För mer information se:

www.rehabcancer.se