Cancerfondens rapport 2012 lyfter fram hudcancer

Vi är oerhört tacksamma att frågan om hudcancer lyfts fram i Cancerfondens rapport för 2012! Allt fler svenskar drabbas av av den farligaste hudcancerformen malignt melanom och trenden är oroväckande. För att motverka detta krävs en attityd och beteendeförändring hos befolkningen och samarbete mellan olika aktörer.

http://www.cancerfonden.se/Documents/CF-rapporten%202012/cfrapport2012_hudcancer.pdf