Årets främsta forskningsnyheter

När vi för åttonde gången listar årets viktigaste nyheter inom den medicinska forskningen framstår ettan som tämligen odiskutabel. På platserna två till tio är det en ovanligt blandad kompott.

CANCER

1. Mer än hälften överlevde framskridet melanom

De omtalade PD1-immuncheckpointhämmarna har inneburit helt nya behandlingsmöjligheter vid en rad former av spridd cancersjukdom – förhållandevis många patienter svarar på behandlingen med lindriga biverkningar.

Resultat för dessa läkemedel har flera gånger förekommit på de årliga topplistor över forskningsnyheter som Dagens Medicin gjort sedan 2012. Nu är det dags att lyfta fram läkemedlens kanske främsta fördel.

Att immunterapi kan ge långvariga behandlingssvar vid spridd cancer har visserligen varit känt länge. Men hur detta överförs till ökad överlevnad på sikt blev riktigt tydligt först under 2019, då flera studier med minst fem års uppföljning publicerades.

Malignt melanom är den diagnos som PD1-hämmarna först testades vid och här visade en jättestor fas 1-studie med läkemedlet pembrolizumab att femårsöverlevnaden var 34 procent bland tidigare behandlade och 41 procent bland patienter som inte fått behandling. Som jämförelse låg överlevnaden på mindre än 10 procent innan eran av immunterapi, framhåller forskarna.

Det mest spektakulära resultatet kom i den randomiserade studien Checkmate 067, där hela 52 procent av patienter med framskridet malignt melanom var i livet efter fem år bland dem som fått immunterapi med två typer av checkpointblockad, CTLA4-hämmaren ipilimumab och PD1-hämmaren nivolumab, även om priset var förhållandevis mycket biverkningar.

– Sammantaget är det överraskande och glädjande att effekterna kvarstår under så lång tid och att vi inte ser några sena biverkningar av immunterapierna. Om någon för tio år sedan sagt att vi skulle ha de här fina överlevnadssiffrorna vid melanom hade man inte trott på det, eller om någon hävdat att kombinationsbehandling med immunterapi var effektivt mot hjärnmetastaser, säger Lars Ny, onkolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Det kom också lovande siffror för långtidsöverlevnad vid både njurcancer och lungcancer. I september presenterades till exempel femårsdata för studierna som låg till grund för de första godkännandet av PD1-hämmare vid spridd icke-småcellig lungcancer. Här levde 13 procent av dem som fått nivolumab i andra linjen, jämfört med 3 procent av dem som fått cytostatika. Vidare visade en fas 1-studie för pembrolizumab att överlevnaden var 23 procent när läkemedlet användes i första linjen.

– Vid spridd lungcancer fanns tidigare i princip inga långtidsöverlevare. Så de här siffrorna visar verkligen på ett paradigmskifte. Vissa av de här patienterna kan vara botade och det är så klart fantastiskt vid metastatisk lungcancer, säger Jan Nyman, onkolog och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Forskningen inriktar sig nu på att hitta markörer som pekar ut vilka patienter som har nytta av immunterapi och på att ytterligare förbättra överlevnadschanserna.

Vid malignt melanom finns enligt Lars Ny ett spännande koncept där nivolumab kombineras med ett immunstimulerande läke-medel som härmar signalämnet interleukin-2.

– Det finns mycket fina data som visar att tumörbördan helt försvinner hos en förhållandevis stor andel patienter. Nu ser vi fram emot resultaten från en pågående fas 3-studie, säger han.

Referenser: Annals of Oncology 2019; 30: 582–588. Journal of Clinical Oncology 37, 2019 (suppl; abstr LBA9015). New England Journal of Medicine 2019; 381: 1 535–1 546. Jama Oncology 2019; 5: 1 411–1 420. WCLC 2019, abstract OA14.04.

Läs hela artikeln »

Källa: Dagens Medicin

Carl-Magnus Hake
carl-magnus.hake@dagensmedicin.se