Äntligen en lovande behandling vid spritt ögonmelanom

Ögonmelanom är en ovanlig form av melanom som drabbar ca 70-80 personer i Sverige årligen. Ungefär hälften av patienter med ögonmelanom kan botas genom att operera eller stråla bort tumören i ögat. Tyvärr utvecklar den andra hälften av patienterna metastaser – som av okänd anledning nästan alltid sitter i levern. Till skillnad från hudmelanom har inga effektiva behandlingar mot ögonmelanom utvecklats. Det är därför en stor nyhet när ett helt nytt läkemedel – Tebentafusp utvecklat av företaget Immuncore – visat effekt mot ögonmelanom.

I en stor jämförande randomiserad studie på 378 patienter med tidigare obehandlat spritt ögonmelanom lottades patienterna till antingen behandling med tebentafusp eller bästa standardbehandling. Patienter behandlade med Tebentafusp hade en medianöverlevnad på 21,7 månader jämfört med 16 månader i kontrollgruppen Detta är första gången en behandling visat sig öka överlevnaden hos denna patientgrupp. En viktig begränsning är att tebentafusp, som är en ny typ av molekyl som guidar T-celler till tumörceller, endast fungerar på patienter med rätt vävnadstyp (HLA-A*02:01, finns hos ca 50% av befolkningen).

Resultaten har lett till att tebentafusp fått ett positivt omdöme av EMA och förhoppningsvis kan bli godkänt i Europa inom kort.

Presenterades på 2021 ASCO årliga kongress, #ASCO21. Referens: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/196427.