Allt fler i länet behandlas med immunterapi

Tidigare överlevde bara sex procent av personer med spridd hudcancer sin sjukdom i mer än fem år. Idag, med nya effektiva sätt att behandla cancer, är samma siffra närmare 60 procent. Metoden kallas immunterapi och ges till allt fler patienter med vissa cancerformer i Region Jönköpings län.

Förra året fick forskarna James P. Allison och Tasuku Honjo Nobelpriset i medicin eller fysiologi för sina upptäckter som lett fram till utvecklingen av immunterapin. Behandlingsmetoden ges huvudsakligen till patienter med vissa typer av spridda cancerformer – och det med mycket goda resultat.

– Immunterapin har definitivt gjort skillnad i hur länge, framförallt patienter med spridd lungcancer, njurcancer eller hudcancer, kan ha sin cancersjukdom och ändå må bra, säger Linn Pettersson, läkare på onkologkliniken på länssjukhuset Ryhov.

Skillnad mot cellgifter

– Det är en skillnad mot mer traditionella behandlingsmetoder som till exempel cytostatika, menar Linn Pettersson som tror att immunterapi, ofta i kombination med andra behandlingsmetoder, i framtiden kommer att bli allt vanligare inom cancersjukvården. I Region Jönköpings län ökar antalet patienter som behandlas med immunterapi stadigt.

Erbjuds alla som behöver – men alla blir inte hjälpta

Inte sällan är cancerläkemedel dyra. Ju fler som får behandlingen desto mer ökar kostnaderna för regionerna, som ansvarar för sjukvården. I Region Jönköpings län finns inga ekonomiska begränsningar för hur många som kan få immunterapi. Så länge patienten har en typ av cancer där behandlingsformen är godkänd och har visat sig vara effektfull erbjuds den.

– Man följer de nationella riktlinjerna utifrån medicinska förutsättningar bara, säger Linn Pettersson.

Tidigare var antalet patienter med spridd hudcancer som överlevde sin sjukdom mer än fem år endast sex procent. I och med de senaste årens snabba utveckling av immunterapin är samma siffra idag närmare 60 procent. Men trots behandlingsmetodens mycket goda effekt biter den inte på alla.

– Det finns fortfarande saker i cancersjukdomen som vi inte känner till och som spelar roll. Liksom med många andra cancerläkemedel så är det en viss del av patienterna som blir hjälpta och en viss del som tyvärr inte blir det, säger Linn Pettersson.

Källa: SVT.se