Upcoming Events

Malignt melanom

Varje år får omkring 5000 personer Malignt melanom i Sverige. Det är en av de cancerformer som har ökat snabbast de senaste årtiondena. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning, men sällan barn. Sjukdomen utvecklas ofta i huden, men kan också drabba slemhinnor och ögon.

Har du fått diagnosen Malignt melanom så har du drabbats av en sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men malignt melanom är också en cancersjukdom som i de allra flesta fall kan stoppas – under förutsättning att den upptäcks i tid. Patienter som tidigt kommer under läkarbehandling och melanomet är tunnt blir i cirka 95 procent av fallen helt botade. Avsätt gärna en tid, helst varje månad, då du systematiskt tittar på din hud!

Det vanligaste tecknet på ett malignt melanom är uppkomsten av nya födelsemärken (leverfläckar) eller en märkbar förändring av gamla. Om till exempel ett födelsemärke blir sårigt, börjar växa, klia eller antar en mörkare färg, är det en varningssignal och man bör uppsöka läkare så snart som möjligt.

Har du en hudförändring du undrar över? Kontakta din vårdcentral direkt!

Har du frågor om malignt melanom?

Har du frågor om malignt melanom? Maila oss gärna eller skicka ett meddelande via Facebook Messenger så ska vi göra vårt bästa for att hjälpa till!

Både Cancerrådgivningen och Cancerfonden har telefon- och mailrådgivning.