Nya regeringsuppdrag ska förbättra cancervården

posted in: Nyheter | 0
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Cancervården ska förbättras och moderniseras. Regeringen genomförde under våren och sommaren 2017 ett rådslag om framtidens cancervård för att diskutera hur samhället på bästa sätt kan förbereda sig inför en framtid med allt fler som insjuknar i och lever med cancer som en kronisk sjukdom.

Flera patientföreningar deltog och påverkade, bland annat vi på Melanomföreningen. Regeringen har nu antagit en långsiktig strategi för det nationella arbetet med cancervården. Flera åtgärder genomförs när det gäller hudcancer;

  • Åldersgränsen 18 år för kosmetiska solarier träder i kraft den 1 september 2018
  • Regioncentrum för cancer (RCC) har tagit fram en handlingsplan för minskad UV-exponering
  • RCC i samverkan ska under 2018 analysera vad som skulle krävas för att införa ett nationellt program med effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer, t.ex. teledermatoskopi. I utredningen ingår också prevention och riktade åtgärder. Erfarenheter ska hämtas från Australiens framgångsrika kampanj Sun Smart.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten är fortsatt en nyckelaktör

Regeringen har vidare skjutit till 500 miljoner för att landstingen ska utföra vården enligt standardiserade vårdförlopp.

Dagens system för finansiering och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt och man har tillsatt den så kallade Läkemedelsutredningen som ska slutrapportera i december 2018. Några särskilda åtgärder föreslås inte i övrigt, t.ex. en inriktning på jämlik användning av cancerläkemedel i landet, som Melanomföreningen arbetar för.

Läs regeringens pressmeddelande här.