Latest Past Evenemang

Cancerdagen

Jämlik, effektiv och tillgänglig Sveriges cancervård ska vara jämlik, effektiv och tillgänglig, men i många fall präglas den av uppskjuten vård och långa vårdköer.Cancerdagen diskuterar de utmaningar och prioriteringar som […]