Patientriksdag 2021

Online

De senaste två åren har patientlagen varit det övergripande temat för patientriksdagen. Patientlagen berör alla, oavsett diagnos, och är en fråga där det går att ståla samman, samtala och gemensamt […]