PNR möte RCC norr

Möte med patient och närståenderådet för regionala cancercentrum norr. Representant från Melanomföreningen deltar.