”En stor, successiv livsstilsförändring”

”I juli 2014 kom Även solen har fläckar, Therese Westerlunds självbiografiska berättelse om åren med hudcancer. Bokskrivandet började som självterapi, men så småningom föddes tanken på att också låta andra ta del av hur hon hanterat sin sjukdom, såväl psykiskt som fysiskt, samt ge inspiration till andra i liknande situation.”

Läs om Therese Westerlund på cancerinformation.nu

Läs texten som pdf.

Therese har även medverkat i Nyhetsmorgon. Se videon nedan.