Melanomföreningens solros

Stöd Melanomföreningens arbete

Melanomföreningen är idag helt beroende av  bidrag och privata donationer. Eftersom vi är en ny och relativt liten förening får vi, till skillnad från andra större cancerförbund, inget statsbidrag. Alla medel går till viss administration och olika projekt inom ramen för våra stadgar.  Alla i styrelsen arbetar helt ideellt och utan ersättning för arbetsinsatser.

Melanomföreningens pinVill du vara med och stötta Melanomföreningens verksamhet? Bli medlem eller  lämna ett valfritt bidrag på minst 100 kronor på Handelsbankens  BG. 780-4404.  Skriv och berätta om ditt bidrag till oss – så skickar vi en fin pin till dig!
Melanomföreningen har valt att inte stödjas ekonomiskt av företag inom läkemedelsindustrin eftersom vi vill vara en helt oberoende patientförening som bara företräder just patienter.

För olika samarbetsprojekt, kontakta oss på e-postadressen: info@melanomforeningen.se.

Ett stort tack till alla som har hjälpt oss!Projektsamarbeten: Cancerfonden
Webbsida: Kristen Dean, Deanobjects
Logga samt formgivning av folder, preventionsplansch och solkort: Anita Dolmark
Foton: Bengt Allebrink, Lotti Meurling, Karolinska sjukhuset
Möteslokaler: Karolinska sjukhuset (Solna),  Volontärbyrån
Fakta till webbsida, föreläsningar, informationsmaterial:
Johan Hansson, Jan Lapins, Eva Månsson Brahme, Johan Falkenius, Peter Gillgren, Christian Ingvar, Yvonne Brandberg, Ola Winqvist, Peter Wersäll, Marcus Schmitt-Egenolf, Ylva Rodvall, Mia Bergemar, Nils Wilking

Tryck av folder och preventionsplansch: GML Print On Demand

Medlemsregister: Vi kör ArcMembers medlemsregister, www.arcmember.se