DSC_2690

Välkommen!

Har du fått diagnosen malignt melanom så har du drabbats av en sjukdom som kan få ett allvarligt förlopp. Men av de som kommer under läkarvård i tid blir normalt cirka 80 procent friska. Sedan juni 2011 finns en ideell patientförening för melanompatienter och anhöriga. Tillsammans vill vi stödja och informera, samt värna om modern, högkvalitativ och likartad prevention, diagnostik och behandling för alla patienter med malignt melanom.

Under Euromelanoma week, 15-19 maj, kan man få tid för en undersökning hos hudkliniker runt om i landet utan remiss.  Dock måste man boka i förväg. Hittills är 37 kliniker registrerade och tiderna tar snabbt slut. HÄR BOKAR DU

Obs! Glöm inte att du alltid har möjlighet att boka tid på din vårdcentral om du har misstänkta hudförändringar oavsett vilken dag på året det är.

Behöver du som patient eller anhörig prata med någon?

Cancerfondens informations- och stödlinje är bemannad av legitimerad vårdpersonal helgfri måndag–fredag klockan 9-16. Telefon:  020-59 59 59, Mejl: infostodlinjen@cancerfonden.se

Cancerrådgivningen, som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, har också telefon- och mejlrådgivning, samt ett informationscenter i Radiumhemmets entréhall, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Telefon: 08-123 138 00, måndag-fredag, kl. 8.30-12 och 13-16. Mejl: cancerradgivningen@sll.se

Se också informationen under ”Är du drabbad?” och Forum för melanompatienter på nätet.

Så här kan du stödja vårt arbete:
Bli medlem!  Årsavgiften är 100 kr. Medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbete eller vara med och påverka på annat sätt är varmt välkomna att höra av sig.
Köp vår fina PIN. Beställ  5 stycken för totalt 75 kr inlusive frakt.
* Ge ett bidrag.

 

info@melanomforeningen.se

 

 

 

 

För dig som drabbats av malignt melanom