Melanomföreningens resestipendium

 

Tack vare donationer kan Melanomföreningen dela ut ett stipendium till vårdpersonal för så kallad hospitering vid en utländsk klinik.

Detta innebär att läkare och annan personal vid kliniker där patienter med misstänkta hudförändringar handläggs och/eller malignt melanom behandlas, kan få resebidrag för att inhämta kunskap från välrenommerade specialistkliniker utomlands.

Stipendiaten förväntas sprida kunskaperna till sina kollegor och även informera om resan för Melanomföreningens medlemmar i form av en kortare reseberättelse som läggs på hemsidan och genom att hålla en föreläsning.

Ladda ner instruktioner för ansökan.

Vänligen notera att ansökan ska skickas in via e-post.

Melanomföreningen har beviljat tre stipendium för 2016/2017 och beräknar kunna stödja ytterligare än stipendiat inom denna period.

Tidigare stipendiater

 

2016-2017

  • Iva Johansson, Labmedicin Skåne,  för att auskultera hos melanompatologen David Elder,  University of Pennsylvania, USA.
  • Hildur Helgadottir, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, för att åka till National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA. Läs reseberättelsen.
  • Irma Baranoskaya, Hudmottagningen i Malmö, för att auskultera hos Pigmented Lesion Clinic, Dept. of Dermatology, University of Naples, Italien.

2015

  • Karolin Isaksson, Skånes Universitetssjukhus i Lund, för hospitering och forskning vid Melanoma Institute Australia i Sydney, Australien.
    Läs reseberättelsen.

Passerkort Aus Isaksson