Malignt melanom

Varje år får ca 2800 personer malignt melanom i Sverige. Det är en av de cancerformer som har ökat snabbast i landet de senaste årtiondena. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning, men sällan barn. Sjukdomen utvecklas ofta i huden, men kan också drabba slemhinnor och ögon.

Malignt melanom är en cancersjukdom som i de allra flesta fall kan stoppas – under förutsättning att den upptäcks i tid. Det vanligaste tecknet på ett malignt melanom är uppkomsten av nya födelsemärken (leverfläckar) eller en märkbar förändring av gamla. Om till exempel ett födelsemärke blir sårigt, börjar växa, klia eller antar en mörkare färg, är det en varningssignal och man bör uppsöka läkare så snart som möjligt.  Melanompatienter som kommer under läkarbehandling i tid blir i cirka 80 procent av fallen helt botade.

Malignt melanom kan sprida sig till andra delar av kroppen genom metastaser vilket gör att sjukdomen är den allvarligaste typen av hudcancer.