Melanomföreningen

Nyheter

Utskick från Melanomföreningen till kliniker

25 april 2017

Melanomföreningen har tryckt upp en ny informationsbroschyr och inför Euromelanoma week skickat ut till över 200 hudkliniker och onkologmottagningar i Sverige. Vill du ha vår broschyr? Hör av dig till info@melanomforeningen.se så skickar vi. Läs vår nya broschyr:  Melanomblad ny ver 3

Läs mer

Ny lag om åldersgräns för solarium

25 april 2017

I mars röstade Sveriges Riksdag igenom lagförslaget på 18-årsgräns för solarier. Det innebär att det från och med 1 september 2018 blir olagligt att låta personer under 18 år att sola på ett yrkesmässigt drivet solarium (gäller inte för medicinska solarier). Melanomföreningen har länge engagerat sig i frågan och mottar beskedet med glädje.  Vi är övertygade om att detta på sikt kommer […]

Läs mer

Cancerfonden förordar starkare nationell styrning av cancervården

22 mars 2017

Enligt en rapport beställd av Cancerfonden råder det akut underbemanning på landets onkologkliniker. Stängda avdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar är några konsekvenser av det dystra personalläget. Melanomföreningen håller med om att situationen är helt oacceptabel och delar slutsatsen att det krävs en starkare nationell styrning av cancervården, vilket vi tidigare har argumenterat för. Om […]

Läs mer

Ökat antal sjuka men inte ökad dödlighet i malignt melanom – effekterna av nya mediciner börjar synas

22 mars 2017

Svenska medier har nyligen uppmärksammat de positiva effekter som de nya läkemedlen haft för patienter med malignt melanom. Trots att sjukdomen och antalet tjockare, och därmed farligare, melanom har ökat, så ökar inte dödstalen. Dagens Medicin har intervjuat läkare i Stockholm, Lund och Göteborg som rapporterar om alltfler långtidsöverlevare. Det finns inte tillräckligt med statistik ännu (PD1-hämmare t.ex. infördes […]

Läs mer

Svenskt pris till forskning bakom nya cancerläkemedel

22 mars 2017

Sjöbergpriset är ett nytt årligt internationellt pris inom cancerforskningen. Sjöbergstiftelsen bygger på en donation på två miljarder kronor från affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv nyligen gick bort i lungcancer. Det första priset på 10 miljoner kronor tilldelas de amerikanska forskarna Tony Hunter och James Allison för deras upptäckter kring immunterapi och målriktade läkemedel vid cancer. […]

Läs mer

Upprop för åldersgräns för solarier

22 februari 2017

Tillsammans med Cancerfonden och läkare är Melanomföreningen med i ett upprop till ledamöterna i Sveriges Riksdag att rösta igenom ett lagförslag på 18-årsgräns för solarier. UV-strålning anses extra skadlig under barn- och ungdomsåren och flera nordiska länder har redan infört åldersgräns. Förslaget innebär att det skulle bli olagligt att låta personer under 18 år att sola på […]

Läs mer

Melanomföreningen och Prostatacancerförbundet om ojämnlikt införande av läkemedel

1 januari 2017

Tillsammans med Prostatacancerförbundets vårdpolitisk talesman Calle Waller, argumenterar Melanomföreningens ordförande Magnus Norin i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet för ett ökat statligt ansvar för cancervården: ”Införandet av nya livsavgörande läkemedlen är ojämlik i Sverige och användningen ligger på en för låg nivå jämfört med andra länder. För en rättvis vård menar vi att staten måste vara huvudman […]

Läs mer

Julbrev från Melanomföreningen

22 december 2016

Föreningen vill tacka alla medlemmar för ert stöd och engagemang och önska en riktigt God Jul! Året som gått sammanfattas i ett julbrev från styrelsen: Medlemsbrev-december-2016

Läs mer

Ung Cancers digitala forum

20 december 2016

Ingen ung vuxen som lever med eller nära cancer ska behöva känna sig ensam. Därför lanserade  Ung Cancer i november Sveriges första internetbaserade samtalsforum för unga vuxna cancerberörda – UC Snacka! Cancerberörda mellan 16 och 30 år som är eller blir medlemmar i Ung Cancer är välkomna till UC Snacka!. Det innebär både unga drabbade […]

Läs mer

Melanomföreningen i möte angående införandet av nya läkemedel

17 september 2016

Representanter från Melanomföreningen var 7 september 2016 inbjudna till ett möte på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV är den statliga myndighet som bl.a. beslutar om pris och subvention av läkemedel. Med på mötet var också representanter från Sveriges Kommuners och Landstings NT-råd, som har till uppgift är att ge vägledande rekommendationer till landstingen om förhållningssätt […]

Läs mer